header  
header GS-ESF facebook
  Zennekrant nr. 19 - maart 2016    
 

Opwaardering van het milieu en het landschap
in de Vogelzangbeekvallei in Anderlecht

De opwaardering van de Groene wandeling is de eerste stap in de aanleg van een groen-blauw netwerk in de vallei van Vogelzangbeek in Anderlecht. Het doel is om de groene corridor lansgheen de Vogelzangbeek te herstellen vanuit een ecologisch en landschappelijk standpunt.

Het gebied strekt zich uit over de terreinen tussen de beek en de Mijlenmeersstraat en Vogelenzangstraat, van aan de plaats waar de Vogelzangbeek het Brussels Gewest binnenstroomt ten zuid-westen van het Erasmus Ziekenhuis tot aan de brug van de Vogelenzangstraat naar de Kortvondelweg.

carte

Sinds vele jaren voert Leefmilieu Brussel een actief grondbeleid om de verschillende soms verlaten percelen te beheren van de groene zone in het GBP (Gewestelijke Bestemmingsplan). Vandaag zijn er in dit stuk van Anderlecht geschreven overeenkomsten met de verschillende eigenaars in de vallei om hun percelen opnieuw te beheren.
Het grondgebruik per perceel was zeer uiteenlopend. Doorheen de tijd hebben de eigenaars immers de gronden bewerkt voor verschillende doeleinden: akker, hooiland park, , braakland,...). Vandaag is het landschap dus sterk versnipperd omwille van de verschillende historische activiteiten en is er geen landschappelijke samenhang in de vallei.
Het doel van Leefmilieu Brussel is om de doorgang mogelijk te maken van de gewestelijke Groene Wandeling op een leesbare en veilige manier langsheen de vallei, om zo die onsamenhangende langwerpige ruimte een nieuwe identiteit te geven.
Daarvoor zullen de fysieke of landschappelijke obstakels die nu nog de verschillende percelen begrenzen verwijderd of afgezwakt worden. Toch zal elk perceel een zekere eigenheid behouden. Het nieuwe park zal dus eerder beheerd worden als een samenhangend geheel dan als aparte percelen.

De aanvraag voor de bouwvergunning werd op 12 januari 2016 ingediend. Het begin van de werken is voorzien voor begin 2017 en zou ongeveer 7 maanden duren.

Raadpleeg hier het herinrichtingsproject (zoom in op het document om de ontwikkelingen te zien).
Dit is een werkdocument dat enkel in het Frans bestaat. Eens het project definitief is, zal het beschikbaar zijn in beide talen.

Het ‘Oostelijk’ bekken wordt heringericht om het toegankelijker, natuurlijker en aangenamer te maken. Een verbinding met de beek zal er voor zorgen dat het bij hoge waterstanden als overstromingsgebied kan functioneren.


Beheerprincipes

Bij de opwaardering van de vallei wordt rekening gehouden met de eigenheid van elke plek, met als belangrijkste principes: de inrichting van de gewestelijke Groene Wandeling, de ecologische en landschappelijke opwaardering van de vallei en de beek.


Algemeen beheer

Het gebied zal een mozaïek vormen van diverse landschappen:functies: hooiland, meer aangelegde parkdelen, open plekken, heraangelegde vijvers en wandelpaden in het gedeelte natuurreservaat... De algemene inrichting van de site streeft ernaar de verschillende delen in elkaar te laten overvloeien. Maar het beheer ervan zal wel aangepast zijn aan elk deel.
Het algemene beheer wordt verzorgd door de ploeg van de Groene Wandeling van Leefmilieu Brussel. Het hooiland (met daarin ook de boomgaard) zal beheerd worden door een organisatie die meedoet aan een stedelijk landbouwproject in de vallei.
Het natuurreservaatgedeelte is in handen van de natuurploeg van Leefmilieu Brussel in samenwerking met de vzw CCN Vogelzang CBN en de gemeente Anderlecht.


Waterbeheer

In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, zal het Departement Water van Leefmilieu Brussel 2 ‘afsluiters’ op de beek aanbrengen om het waterpeil te kunnen regelen en zo stroomafwaarts overstromingen te vermijden. De ‘oostelijke’ vijver zal zodoende ook verbonden worden met de beek en op momenten van hoogwater dienen als spaarbekken.
Leefmilieu Brussel heeft ook samengewerkt met de Dienst Infrastructuur van het Erasmusziekenhuis om het ‘westelijk’ stormbekken zo natuurlijk mogelijk te maken en de zichtbaarheid van beton in het landschap tot een minimum te beperken.
Het Departement Water van Leefmilieu Brussel neemt het beheer van die infrastructuur, met inbegrip van de beek, voor haar rekening.


Materialen

De paden van de Groene Wandeling zullen vooral aangelegd worden in porfiergrind, terwijl voor het meer discrete pad langs het water een mengeling van aarde en lavagrind zal gebruikt worden. Het wegdek zal gemaakt worden van herbruikte materialen: porfierkasseien (gerecupereerd uit het westelijke stormbekken) en blauwe steen aan de zijkanten.
De aanlegsteigers zullen dan weer worden vervaardigd in FSC hout.


Meubilair

Langsheen de Groene Wandeling en op de meer ingerichte plaatsen is het meubilair eerder traditioneel (met banken, picknick tafels en ligstoelen in hout/metaal), en op de meer natuurlijke plaatsen wordt gewerkt met alternatieve meubels (boomstammen en houtblokken, rotsen,...). Een informatiebord van Leefmilieu Brussel zal geplaatst worden en in samenwerking met het Erasmusziekenhuis komt er ook een bewegwijzerde welzijnsroute.


Emilie Holemans
Leefmilieu Brussel - Bruxelles Environnement
Afdeling Groene ruimten - Dpt. Projecten en landschapsbureauMeer weten:
  • Wandelgids om de Vallei van de Vogelzangbeek te ontdekken >>
  • Fotoalbum van de Vogelzangbeekvallei >>
  • ‘Beekcontracten’ voor de interregionale valleien die Brussel en Vlaanderen verbinden? >>
  • CCN Vogelzang CBN (Commissie voor Behoud, Beheer en Ontwikkeling van de Natuur
    in de Vogelzangbeekvallei) >>

 
Terug naar de inhoudsopgave >