header  
header GS-ESF facebook
  Zennekrant nr. 19 - maart 2016    
 

Overstromingen in het Zennebekken:
focus op de maatregelen in Wallonië

Op 13 en 14 november 2010 was de balans zwaar: 11 gemeentes in het Waalse Zennebekken werden getroffen, bijna 40 plaatsen waren ondergelopen, meer dan 3000 inwoners getroffen...En spijtig genoeg zijn de overstromingsproblemen sindsdien niet gestopt: januari 2011, mei en oktober 2012 met modderstromen, juli 2014 met zware gevolgen voor Ittre, januari 2015...
De waterbeheerders en andere betrokken partijen hebben ondertussen de zaken aangepakt. Hier volgt een overzicht van de projecten die uitgevoerd zijn of op stapel staan en die op 17 november 2015 werden voorgesteld op het 4de Overstromingsplatform van CRSenne.

Contrat de Rivière Senne strijdt sinds 2010 tegen de overstromingen en organiseerde ondertussen 3 ‘platforms’ rond dit thema, in 2010, 2011 en 2013. In samenwerking met Coördinatie Zenne organiseerden ze in 2012 ook een interregionale conferentie. Een extra conferentie werd belegd na de overstromingen in juli 2015 van de gemeenten Braine-le-Château, Ittre en Tubize.

Elke beheerder draagt op zijn niveau bij om het risico op overstromingen in het Zennebekken tot een minimum te beperken.
Op het niveau van het Waalse Gewest heeft de Afdeling Onbevaarbare Waterlopen gezorgd voor belangrijke bufferzones in Rebecq, Braine-l’Alleud en Tubize (cf. reiniging van de koker van de Kleine Zenne) en ook voor een bypass van de Zenne ter hoogte van het gehucht Ripain in Tubize. Momenteel bestudeert de afdeling nog drie andere bufferzones, onderhoudt ze de waterlopen van 1ste categorie en zal ze binnenkort het gabarit van de Hain herstellen. De Afdeling Waterwegen staat in voor het baggeren van het Kanaal Charleroi-Brussel om zo de wateropslagcapaciteit te verhogen. Zij bouwt ook een muurtje om de bewoners van Clabecq te beschermen, brengt een klep aan tussen het oude en het nieuwe kanaal om het water beter te kunnen beheren en plaatst sensoren en alarmen die de betrokken sluiswachters en ingenieurs van de drie regio’s van het land verwittigen om bij alarm het waterpeil in het kanaal kunnen laten zakken. De Afdeling Wegen wil de kennis en de communicatie met de gemeenten verbeteren om zo het water van de autowegen beter te beheren door de stormbekkens in te schakelen. De Groupe Transversal Inondations (GTI) blijft haar rol spelen in de coördinatie en bevestiging van informatie en in de ondernomen acties zowel op het regionale als op het communale en provenciale niveau. Verder houdt GTI zich uiteraard bezig met het crisisbeheer.

Op het niveau van de Provincies, voorziet Waals-Brabant bufferzones langs de waterlopen van 2de categorie en subsidieert ze gemeenten voor werken die leiden tot minder overstromingen door rivieren die uit hun oevers treden, maar ook door modderstromen. Sinds 2013 is er een overeenkomst met de UCL voor een optimale kennis en voor een beter waterbeheer op provinciaal niveau. De provincie Waals-Brabant zorgt ook voor het onderhoud van de waterlopen en de stormbekkens en biedt een belangrijke ondersteuning aan de riviercontracten. De provincie Henegouwen realiseert en subsidieert bufferzones, maar ontwikkelt met het project Naqia ook hydrologische en hydraulische modellen van de waterlopen.

De gemeenten blijven niet achter met verwezenlijkingen en projecten op vlak van wateropslag, onderhoud van de waterlopen, werkzaamheden om modderstromen te beperken... Allemaal maatregelen om 'de kranen dicht te draaien' naar de waterlopen die stroomafwaarts breder worden. Contrat de Rivière Senne helpt de gemeenten om hun acties uit te voeren. Bovendien maakt CRSenne vooruitgang in twee belangrijke projecten: enerzijds is er de herintroductie van een Europees LIFE-milieuproject via de DGO3 (Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu) om in een periode van acht jaar bufferzones aan te leggen in het stroomgebied van de Zenne met daaraan gekoppeld het herstel en de verbetering van de biodiversiteit. Anderzijds is er het beheer van het regenwater met de invoering van alternatieve technieken in de gemeenten en een project van bouwvoorschriften die verspreid kunnen worden naar alle geïnteresseerde gemeenten. Andere organisaties zoals de Waalse Landbouwfederatie (FWA), SOS Inondations Tubize of Coördinatie Zenne leveren elk op hun niveau belangrijk werk.

Vandaag heerst er een echte solidariteit tussen de verschillende betrokken partijen op elk niveau en dat is precies wat CRSenne hoopt te bereiken met die Overstromingsplatformen. Dankzij die acties wordt er bij hoog water 400.000 m³ water tegengehouden! Dat is 1/3 van wat er zou moeten worden tegengehouden om ideaal beschermd te zijn. Een mooie vooruitgang dus op Waals niveau.


Contrat de rivière Senne
www.crsenne.be

Meer weten: Verslag van het 4de Overstromingsplatform van Contrat de Rivière Senne (FR) >> 
Terug naar de inhoudsopgave >