header
header GS-ESF facebook
  Zennekrant nr. 18 - maart 2015    
  Activiteiten van en met Coördinatie Zenne & Grenzeloze Schelde
 • Wereldwaterdag: zondag 22 maart 2015
  Wandel of fiets mee tussen de Zenne en het kanaal! >>
 • Een nieuwe wandelgids van Coördinatie Zenne leert je de Molenbeek kennen in Asse,
  Ganshoren en Jette >>
 • Wereldwaterdag @ school: op vrijdag 20 maart, vragen we samen aandacht voor
  ‘proper drinkwater voor altijd en voor iedereen’! >>
 • Ontdekking van de vallei van de Boven-Schelde: op donderdag 2 en vrijdag 3 april 2015,
  grensoverschrijdende boottocht van twee dagen tussen Antoing, Oudenaarde en Gent! >>
 • Plaats de waterlopen in 2015 bovenaan in je agenda en noteer nu al de activiteiten van
  Coördinatie Zenne
  ! >>
  photo
Binnenkort Wereldwaterdag...
Waarom geen geleide wandeling langs het water?
De Zennevallei telt een heel aantal waterlopen die het verdienen om (opnieuw) in de kijker gezet te worden. Wij hebben ze opgesomd en nodigen je uit om ze te gaan ontdekken!
Lees meer >
  photo
Overstromingen in het Zennebekken
Al sinds mensenheugenis zijn er overstromingen in het Zennebekken. De recente overstromingen van 2010 en 2014 zijn zeker geen uniek fenomeen.
Lees meer >
  photo
De Noordrand, een gedeelde vallei
Met het territoriaal ontwikkelingsprogramma ‘T.OP Noordrand’ proberen Vlaamse en Brusselse partners voor het eerst een gezamenlijke ruimtelijke visie te formuleren voor het grensoverschrijdend gebied aan de noordoostzijde van Brussel.
Ontwerpbureau 1010 gaat uit van een onlosmakelijk verbondenheid tussen enerzijds de hydromorfologische kenmerken van de vallei van de Zenne en de Woluwe en anderzijds de toekomstige stedelijke en economische ontwikkelingen van de Noordrand: het concept van ‘de gedeelde vallei’.
Lees meer >
 

op het 'ZENNEKANAAL'
 
 
Het ‘Zennekanaal’ is momenteel een grote stedelijke uitdaging door de sterke demografische groei
in Brussel en Brabant.
Om een bijdrage te leveren aan een sereen debat over de toekomst van het Zennekanaal en de
aandacht te vestigen op de noodzaak om het integraal en interregionaal te beheren zoals voorop-
gesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water, hebben we informatie en foto’s verzameld om het
kanaal te tonen in al zijn functies, vandaag en in de toekomst.
 
 
De verklaring van de nieuwe Brusselse regering laat er geen twijfel over bestaan. Het kanaal wordt de nieuwe ruggengraat van Brussel.
Er zijn belangrijke beslissingen genomen om het Kanaalplan van de stedenbouwkundige Alexandre Chemetoff te vertalen in concrete acties en projecten.
Het kanaal in het middelpunt van het nieuwe Brusselse
regeringsbeleid >>
Kanaalgebied Horizon + 10 >>
 
De directe omgeving van het kanaal is weinig toegankelijk. Om de ontwikkelingen te volgen, kan je het fotoverslag bekijken van de boottochten die er de voorbije zomer georganiseerd werden tussen Brussel en Ruisbroek. Met uitleg van de talrijke betrokken actoren.
Bekijk het fotoverslag >>
 
Het ‘Zennekanaal’ is de belangrijkste waterloop in het Zennebekken en moet integraal en dus multifunctioneel beheerd worden. Alle beslissingen en veranderingen met betrekking tot het Zennekanaal moeten trouwens kaderen in een globale aanpak op niveau van het stroombekken.
Lees meer >>
 
Vaak gaat de aandacht vooral naar het esthetische potentieel van het kanaal terwijl de toekomstige ontwikkelingen moeten bepaald worden in functie van de eigenheden van het kanaal, zijn troeven en zijn beperkingen.
Leer het 'Zennekanaal' in Brussel en zijn vele functies
beter kennen >>
 
Het ‘Zennekanaal’ is samengesteld uit verschillende kanaaldelen die elk onder een andere administratie vallen: het Kanaal Charleroi-Brussel, de Haven van Brussel en het Zeekanaal Brussel-Schelde. Toch vormen die kanalen een en dezelfde waterweg. De projecten van een bepaald Gewest voor zijn deel van de waterloop hebben gevolgen voor die in de andere Gewesten!
Van het Henegouws plateau naar Brussel; voorstelling, geschiedenis en toekomstperspectieven van het Kanaal Charleroi-Brussel >>
 
Het noordelijk deel van het kanaal in beeld: foto’s van het kanaal tussen Brussel en de Schelde, genomen tijdens de Info- en vormingsdag van Grenzeloze Schelde op 11 februari 2015, ‘Antwerpen en Brussel verbonden via het water'.
Verslagen en foto's >>
 
We hebben de mogelijkheid om de toekomstige veranderingen in de kanaalzone te beïnvloeden
en op die manier het aanwezige potentieel maximaal te exploiteren. Daarom moeten we het kanaal
dat eigenlijk maar moeilijk zichtbaar en toegankelijk is, beter leren kennen. De foto’s en de teksten
kunnen helpen om de thematiek beter te begrijpen zodat je actief aan het debat kan deelnemen.
Veel leesgenot... en tot binnenkort!

Meer informatie over het ‘Zennekanaal’ >>
 
  Nieuws uit het Zennebekken
 • Waalse waterdagen: verken van 20 tot 29 maart 2015 de Boven-Zennevallei >>
 • Mooie overwinning voor de stedelijke biodiversiteit; natuurbehoud kreeg zijn plaats in een nieuw project in de kanaalzone. Tot grote tevredenheid van natuurliefhebbers en broedende of voorbijtrekkende steltlopers kunnen economische ontwikkeling en biodiversiteit perfect samen gaan >>
 • Infoavond over toegang tot water: dinsdag 17 maart 2015. Een Dinsdag van het Leefmilieu van Stad Brussel, GoodPlanet Belgium en Le Soir. Om 18u in de KVS.
  Inschrijven: of op het nummer 02 279 33 10. Meer info >>
 

Een uitgave van Coördinatie Zenne-Coordination Senne en Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières
www.coordinatiezenne.be - www.grenzelozeschelde.org

Met de steun van de Vlaamse overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
het Waals Gewest en de Provincie Waals-Brabant.

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>