Zennekrant 17
CoZ-CoS
De Zennekrant wil het Zennebekken op een gewestoverschrijdende
en integrale manier benaderen, met oog voor de veelheid aan thema's
die hiermee verband houden.
Uw voorstellen voor artikels en activiteiten zijn altijd welkom!
ZENNEKRANT 17  
SPECIAL: Wereldwaterdag in de Zennevallei
In 1992 namen de Verenigde Naties een resolutie aan om 22 maart uit te roepen tot Wereldwaterdag. Deze resolutie spoort de lidstaten aan om die dag elk jaar opnieuw luister bij te zetten en de burger te informeren over water met een waaier aan activiteiten.

In deze Zennekrant lees je meer over de waterlopen in de Zennevallei en word je uitgenodigd om ze te gaan ontdekken.

We wensen je alvast een fijn wereldwaterfeest toe!

Focus op de BRUSSELSE waterlopen

Sinds de Zenne werd overwelfd is het ‘Zennekanaal’ dé waterloop in Brussel. Wel stroomt de Zenne in het Brussels Gewest nog her en der in open lucht, zoals in Anderlecht waar ze nog niet zo lang geleden opnieuw werd ingericht. De Zenne heeft ook talrijke zijrivieren met groene valleien en een grote biodiversiteit … De Brusselse waterlopen verdienen het om (her)ontdekt te worden. Ze nodigen uit om er te gaan wandelen en zijn bijzonder geschikt voor milieueducatie.

Lees hier - ter gelegenheid van Wereldwaterdag - de visie van Coördinatie Zenne op de Brusselse waterlopen >>

Klik op de kaart voor meer informatie over de vallei van je keuze, voor foto’s van de waterlopen
of voor linken naar de verenigingen die bezig zijn met beheer of geleide wandelingen.


foto


foto
De open Zenne en het kanaal in Anderlecht
Deze wandeling leidt ons langs de open Zenne, het ‘Zennekanaal’, het overstort dat deze twee waterlopen met elkaar verbindt, de ‘Groene Wandeling’ die sinds kort de Zenneoever aandoet... Een gids vertelt je meer over de Zenne, haar geografie en geschiedenis, de Zennevallei, het ‘Zennekanaal’, het waterbeheer, de problematiek van wateroverlast, de biodiversiteit, het waterleven, de waterzuivering...
Meer info en inschrijven >>

De WAALSE Waterdagen: 43 gratis activiteiten in de Zennevallei

Onder impuls van de Waalse overheid zijn er ook ‘les journées wallonnes de l’eau’ of de Waalse Waterdagen. Ze worden gecoördineerd door de lokale Riviercontracten. Tijdens de Waalse Waterdagen kan je kiezen uit een waaier van gratis activiteiten rond het thema ‘water en erfgoed’. De gelegenheid bij uitstek om het natuurlijk, landschappelijke en historisch watererfgoed te ontdekken.
In het Zennebekken zorgt het Riviercontract Zenne voor de coördinatie van 43 gratis activiteiten.
Geniet ervan!
Programma >>


foto
De Zenne tussen Rebecq en Rognon
Verken op Wereldwaterdag de Zenne en haar meanders in een landelijke omgeving tussen Rebecq en Rognon. Tijdens de wandeling van 5 km (terugkeer niet meegerekend) vertelt een gids je over de rivier, haar geschiedenis en geografie, haar waterkwaliteit, de inspanningen voor schoon water, de overstromingsproblemen en hoe de overheden die aanpakken. Informatief en ook interactief!
Meer info en inschrijven >>

De Zennebeemden in VLAAMS-BRABANT:
groen lint met nieuwe, te ontdekken parels langs een meanderende Zenne

De Zennebeemden zijn een prachtig natuurgebied waar de Zenne nog op natuurlijke wijze doorheen het erg mooi bewaarde landschap kronkelt, tussen Anderlecht en Tubize. Een ideaal wandelgebied met veel natuur en een schitterende open, onbebouwde vallei. Je vindt er nog heel oude hoogstamboomgaarden, kwelzones met opstuwend water en veel kleinschalige landschapselementen zoals poeltjes, bomenrijen, oeverbegroeiing, holle wegen…
Lees meer >>


foto
Walk for Water 2014 in VLAANDEREN
In Vlaanderen is dit initiatief opgepakt door MOS, PROTOS en GoodPlanet Belgium. Op vrijdag 21 maart 2014, Wereldwaterdag @school, zullen leerlingen van Vlaamse en Brusselse scholen tijdens hun 'Walk for Water' opnieuw aandacht vragen voor schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen in het zuiden.
Meer informatie en je kan je school registreren op de blog >>


ACTIVITEITEN in het Zennebekken
  • Geleide wandelingen in de Zennevallei 2014 >>
  • Vormings- en informatieactiviteiten langs en over het 'Zennekanaal' >>
  • Educatieve milieuboottochten in Vlaanderen >>
  • Milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken' - oktober 2014 >>
  • Op aanvraag: geleide wandelingen langs het water >>
  • Lespakket over water en waterlopen:
    - voor Brusselse scholen >>
    - voor Vlaamse scholen >>De Zennekrant is een uitgave van
Coördinatie Zenne-Coordination Senne en
Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières.

www.coordinatiezenne.be - www.grenzelozeschelde.org


Met de steun van:U wil de Zennekrant niet meer ontvangen?CoZ-CoS GS-ESF