Coördinatie Zenne: Zennekrant 16 - juni 2013
CoZ-CoS De Zennekrant wil het Zennebekken op een gewestoverschrijdende en integrale manier benaderen, met oog voor de veelheid aan thema's die hiermee verband houden.
Uw voorstellen voor artikels en activiteiten zijn altijd welkom!
Zennekrant 16 - juni 2013
Themanummer waterkwaliteit in het Zennebekken

foto
Beoordeling van de waterkwaliteit volgens
de Europese Kaderrichtlijn Water
De waterkwaliteit wordt in de Europese lidstaten geëvalueerd aan de hand van bepalingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water van 2000. Wat zegt de Kaderrichtlijn Water? Hoe wordt de waterkwaliteit geëvalueerd? Tegen wanneer mogen we een goede ecologische en chemische toestand van onze oppervlaktewateren verwachten? Lees meer >>

foto
5 vragen om een beter zicht te krijgen op de kwaliteit
van het Zennewater
In een interview met Coördinatie Zenne geven twee leden van het GESZ-project uitgebreid antwoord op onze vragen over de kwaliteit van het Zennewater. Het gaat hier om Michel Verbanck van de Université Libre de Bruxelles en Natacha Brion van de Vrije Universiteit Brussel. Het GESZ- project 'towards the Good Ecological status in river Zenne' wil de gevolgen van het Brusselse afvalwaterbeleid op de kwaliteit van de Zenne in kaart brengen.
Lees meer >>

kaart
Getuigenissen van op het terrein over de waterkwaliteit
in de drie gewesten van het Zennebekken
Organisaties actief rond 'water' in de drie gewesten van het Zennebekken hebben over hun eigen concrete ervaringen getuigd. Coördinatie Zenne stelde hen enkele open vragen: In welke zin is de verbetering van de waterkwaliteit belangrijk voor u? Wat zijn uw verwachtingen op vlak van de waterkwaliteit? Wat moet er volgens u gebeuren om de waterkwaliteit van de Zenne en haar zijlopen te verbeteren? Welke acties zet uw organisatie op poten om de waterkwaliteit te verbeteren? Lees meer >>

foto
We vangen opnieuw vis in de Zenne
Sinds 2007 is het zuurstofgehalte in de tijgebonden Zenne hoger, maar toch blijft de Zenne een onstabiele rivier wat de opgeloste zuurstof betreft. Ondanks lage zuurstofconcentraties vangen we opnieuw vis in de Zenne. We noteren bovendien een geleidelijke toename van het aantal soorten. Lees meer >>

logo
Stem voor 'Brussel, Europese Groene Hoofdstad 2015'
Terwijl het de Franse stad Nantes zich hele jaar 2013 'Groene Hoofdstad van Europa' mag noemen, heeft een jury van specialisten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geselecteerd voor de editie van Europese Groene Hoofdstad 2015. De andere drie genomineerden zijn Bristol en Glasgow in het Verenigd Koninkrijk en Lubljana in Slovenië. De Europese Commissie reikt deze prijs uit aan een stad die op gebied van respect voor het milieu toonaangevend is. Lees meer >>

foto
Een mooie overwinning voor de Zenne in Anderlecht
Langs het overstort van de Aa, die de Zenne met het kanaal verbindt ter hoogte van de sluis van Anderlecht, werd een stukje van de Groene Wandeling heringericht. Vandaag kan je via het overstort de Zenne gaan ontdekken... Geniet ervan!
Lees meer >>

ACTIVITEITEN in het Zennebekken:
  • Een primeur: twee interregionale parlementaire zittingen over het waterbeheer
    Op 23 april 2013 heeft een interregionale parlementaire vergadering een veertigtal Vlaamse, Waalse en Brusselse parlementsleden samengebracht. Op de agenda stond een onderwerp dat de taal- en regionale grenzen overschrijdt: het waterbeheer in het Zennebekken.
    Deze sessie werd voorafgegaan door de interregionale samenkomst van 17 januari 2013 - de eerste in haar soort - waar de overstromingspreventie en het interregionale beheer van de waterlopen in het Zenne- en Denderbekken, die de laatste jaren beide regelmatig zwaar getroffen werden door overstromingen, de belangstelling van de parlementairen trok. >>

  • Vanaf mei en elke maand nodigt Coördinatie Zenne-Coordination Senne u uit op een tweetalige begeleide wandeling te voet, per fiets of per boot voor een ontdekking van één van de waterlopen in het Zennebekken. Tijdens de wandeling vertellen gids en gastspreker over de geschiedenis van de waterloop, zijn actuele problemen en uitdagingen. >>

  • Van 15 tot 17 juni 2013: 'Maelbeek Mon Amour, de grote uitpak'. >>

  • Van 2 tot 25 oktober 2013 organiseert Coördinatie Zenne-Coordination Senne haar jaarlijkse milieueducatieve boottochten op het 'Zennekanaal' tussen Brussel en Vilvoorde. Alle Brusselse scholen krijgen onder begeleiding van gepassioneerde lesgevers een fascinerende omgeving te zien en dit vanaf een boot die hiervoor speciaal is ingericht. Een originele manier om de thema's waterlopen en water aan bod te laten komen! >>

  • GoodPlanet: Het Schelde Jongeren Parlement: jongeren met visie gezocht. >>


De Zennekrant is een uitgave van
Coördinatie Zenne-Coordination Senne en
Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières.

www.coordinatiezenne.be - www.grenzelozeschelde.org


Met de steun van:U wil de Zennekrant niet meer ontvangen? >
CoZ-CoS GS-ESF