werkgroep en partner
van Grenzeloze Schelde-
Escaut sans Frontières
vzw/asbl
 
ZENNEKRANT 16 (-> terug naar inhoud)

Getuigenissen van op het terrein over de waterkwaliteit
in de drie gewesten van het Zennebekken

Organisaties actief rond 'water' in de drie gewesten van het Zennebekken hebben over hun eigen concrete ervaringen getuigd. Coördinatie Zenne stelde hen enkele open vragen: In welke zin is de verbetering van de waterkwaliteit belangrijk voor u? Wat zijn uw verwachtingen op vlak van de waterkwaliteit? Wat moet er volgens u gebeuren om de waterkwaliteit van de Zenne en haar zijlopen te verbeteren? Welke acties zet uw organisatie op poten om de waterkwaliteit te verbeteren?

Klik op het logo van de organisatie waarvan u de getuigenis wilt lezen:


Coordinatiecommissie Integraal Waterbeleid
“Het zuiverend vermogen van een meanderende waterloop met voldoende vegetatie en natuurlijke oevers is veel groter dan dat van een rechtgetrokken traject zonder enige waterplanten.”

Natuurpunt
“Een goede waterkwaliteit is zeer belangrijk voor de soortenbescherming.”

RLPZ
“De Zenne heeft ruimte nodig waar het overtollige water bij hevige neerslag gebufferd kan worden.”

BRAL
“Een goede waterkwaliteit in onze beken en rivieren is een voorwaarde om beken en rivieren opnieuw open te stellen.”

Natagora
“Omwille van het ecologisch evenwicht is het duidelijk dat soorten die afhankelijk zijn van de waterkwaliteit beschermd moeten worden.”

CCN Vogelzang CBN
“De volledige sanering van alle zijrivieren van de Zenne zal een belangrijke rol spelen bij de groei van de biodiversiteit en bij het verbeteren van de waterkwaliteit van de Zenne.”

Contrat de Rivière Senne
“Onze waterlopen saneren kan enkel via een geïntegreerde aanpak waarbij alle betrokken partijen van eenzelfde bekken samenwerken.”

IEW
“De landbouw heeft een grote weerslag op de waterkwaliteit van het water: gebruik van meststoffen en pesticiden, maar ook dichtgeslibde waterlopen te wijten aan bodemerosie.”


ZENNEKRANT 16  |  terug naar inhoudsopgave