werkgroep en partner
van Grenzeloze Schelde-
Escaut sans FrontiŔres
vzw/asbl
 
ZENNEKRANT 15 (-> terug naar inhoud)

Twee nieuwe fiets- en wandelbruggen voor het Zennegat in Mechelen

Waar 3 waterlopen samenstromen

Aan het Zennegat in Mechelen vloeien de Dijle, het Kanaal Leuven-Dijle en de Zenne samen. Het valleigebied van de 3 samensporende waterlopen is landschappelijke en ecologisch erg interessant. Het landschap is gevormd door de kracht van de natuur, maar het contact met de 2 rivieren is helaas verdwenen door de vele inpolderingen en dijkverhogingen. De site krijgt wel de bestemming 'ankerplaats', wat betekent dat ze de hoogste bescherming krijgt in het natuurlandschap. Raadpleeg de kaart in de wandelgids 'Het Zennegat in Mechelen' om een beter beeld te krijgen van het Zennegat.


Wandel- en fietsstreek bij uitstek

Het Zennegat ligt op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. De jaagpaden langs de Rupel, Dijle, Zenne en het Kanaal Leuven-Dijle zijn opgenomen in de wandel- en fietsroutenetwerken van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant en worden bijzonder intensief benut door fietsers en wandelaars. Niet alleen op recreatief gebied, maar ook voor het woon-werk- en woon-schoolverkeer.


Ontsloten door 2 bruggen

De ontsluiting van het Zennegat voor wandel- en fietsverkeer was tot voor enkele jaren niet ideaal. Sinds de sluisdeuren enkele jaren geleden om veiligheidsredenen werden afgesloten, lag er weliswaar een voorlopige vlottende brug om het kanaal over te steken, maar om ook de Zenne te kruisen moest men een omweg maken van bijna drie kilometer, via de drukke baanbrug in Heffen.

Om aan dit tekort aan oversteekplaatsen te verhelpen startte Waterwegen en Zeekanaal NV in oktober 2010 nabij de Zennegatsluis de bouw op van twee nieuwe fiets- en voetgangersbruggen over respectievelijk de Zenne en het Kanaal Leuven-Dijle. De bouwwerken hiervoor werden opgestart in oktober 2010 en de vaste brug over de Zenne werd eind vorig jaar al in gebruik genomen en in juni 2012 officieel ingehuldigd (u kon dit reeds lezen in Zennekrant 14).

Het kunstwerk van zo'n 50 ton en 70m lang over
de Zenne maakt het buurtbewoners en toeristen
een stuk makkelijker om in de Mechelse binnen-
stad te geraken. © FernandMaes1952

Afwerking beweegbare brug Zennegat komt in zicht
ę WenZ

De realisatie van de brug over het Kanaal Leuven-Dijle neemt meer tijd in beslag. Het gaat immers om een beweegbare brug, waarvan de technische realisatie heel wat complexer is dan van een vaste brug. Na de nodige voorbereidingen werden de onderdelen van de brug begin november 2012 ter plaatse gemonteerd.
Nu dient de brug nog te worden aangesloten op het telematicanetwerk van het Kanaal Leuven-Dijle, wat zal toelaten om ze van op afstand te bedienen vanuit de controlekamer in Kampenhout. Deze werken zullen nog enkele maanden in beslag nemen, zodat de brug definitief klaar zal zijn tegen de zomer van 2013.
Voor meer info in woord en beeld, bekijk de film.


Toeristische trekpleister

Deze historische site rond de sluis aan de monding van het kanaal Leuven-Dijle vormt dan ook op zijn beurt een belangrijke toeristische trekpleister die vooral in de zomermaanden op veel belangstelling kan rekenen. De twee nieuwe fietsbruggen aan het Zennegat zullen dus een grote meerwaarde hebben. Bij het ontwerp van de nieuwe bruggen is bijzondere aandacht besteed aan de inpassing in de omgeving.


Het Zennegat in de toekomst

Er wordt hard gewerkt om de waterkwaliteit in de 3 waterlopen die in het Zennegat samenstromen te verbeteren. Ook zijn er in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan grote werken opgestart aan de Oude Dijlearm, tussen Dijle en Kanaal Leuven-Dijle, met ook nieuwe kansen voor de natuur. Klik hier voor meer informatie over het Sigmaproject Dijlemonding.
Tegen 2020 zal de omgeving van het Zennegat er helemaal anders uitzien, zowel onder als boven de waterspiegel. Kom deze evoluties met je eigen ogen vaststellen aan de hand van de wandelgids 'Het Zennegat in Mechelen' of neem deel aan een van de begeleide wandelingen van Co÷rdinatie Zenne.


Co÷rdinatie Zenne


ZENNEKRANT 15 (-> terug naar inhoud)