Coördinatie Zenne: Zennekrant 14 - juni 2012
CoZ-CoS De Zennekrant wil het Zennebekken op een gewestoverschrijdende en integrale manier benaderen, met oog voor de veelheid aan thema's die hiermee verband houden. Uw voorstellen voor artikels en activiteiten zijn
altijd welkom!
Zennekrant 14 - juni 2012

foto1
Duurzame ontwikkeling in Brussel: duurzame wijkcontracten
Net zoals de andere regio's in het Scheldedistrict, brengt ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de principes van duurzame ontwikkeling in zijn stedenbouwkundige projecten in de praktijk.
In de 'duurzame wijkcontracten' gaat er ook bijzondere aandacht naar het waterbeheer op wijkniveau, een onmisbaar element voor het waterbeheer op gewestniveau! Lees meer >>

foto2
Voortgang van de projecten om overstromingen te bestrijden in Wallonië: een voorbeeld...
In het kader van de strijd tegen de overstromingen heeft de Directie van de Onbevaarbare Waterlopen (District Mons) van de SPW (Waalse overheid) ter hoogte van het gehucht Le Ripain in overleg met de bewoners een omleggingsproject van de Zenne bestudeerd en uitgevoerd om er de overstromingsrisico's te beperken. Een mooi voorbeeld van de strijd tegen de wateroverlast! Lees meer >>

foto3
De nieuwe fietsbrug in het Zennegat is een feit
De nieuwe wandel- en fietsbrug over de Zenne aan het Zennegat werd in december 2011 in gebruik genomen door fietsers en voetgangers. Recent vond ook de officiële inhuldiging plaats. In het verlengde van deze brug, zal er in de nabije toekomst een beweegbare brug over het Kanaal Leuven-Dijle geplaatst worden. Deze aanpassingen maken fietsen van en naar Mechelen een stuk gemakkelijker! Lees meer >>

foto4
Zenne-Zennekanaal...
Een delicaat watersysteem op zoek naar een nieuw evenwicht
Het Zennekanaal dankt zijn naam aan zijn nauwe band met de Zenne tussen Seneffe en Wintam. Dit is niet zo maar uit de lucht gegrepen: het kanaal speelt een zeer belangrijke rol in de waterbeheersing in het hele systeem Zenne - Zennekanaal. Hier leest u meer over de verschillende kunstwerken die het kanaal hiervoor 'geschikt' maken. Lees meer >>

foto5
Projecten langs het kanaal in Brussel
Sinds enkele jaren ondergaan de kades langs het Zennekanaal in Brussel grootse veranderingen. Het kanaal wordt langzaam maar zeker de belangrijkste plaats voor stedelijke ontwikkeling in Brussel. Langsheen deze 14 km verschijnen steeds nieuwe projectenÖ onafhankelijk van elkaar.
Een overzicht van de belangrijkste projecten... Lees meer >>

ACTIVITEITEN in het Zennebekken:
 • juli-oktober 2012: Zenneuitstappen en Zennecafťs >>
  • Zaterdag 28 juli om 10u: Interregionale fietstocht in de Woluwevallei >>
  • Dinsdag 21 augustus om 14u: De bronnen van de Zenne >>
  • Zondag 16 september (in het kader van Autoloze Zondag) >>
   • 10u: de Zenne en het kanaal in het hart van Brussel
   • 14u: de Zenne en het kanaal in Anderlecht
  • Oktober - datum nog te bepalen: De vallei van de Molenbeek >>
 • 8 juli 2012: Big Jump in het Zennebekken >>
 • 18 augustus 2012: Intergewestelijke fiets- en boottocht in de Dendervallei >>
 • 2 tot 25 oktober 2012: milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken' >>
 • Eind juni tot half oktober: Parckdesign 2012, een biŽnnale die in het teken staat van de inrichting van de openbare ruimte >>
foto6
Interessante lectuur over de Zenne:
Eind 2011 bracht de vzw Badeaux een historische gids over de Zenne uit:
'De Zenne, van bron tot monding'. De auteur, Thierry Demey, stelt er 17 uitgewerkte wandeltrajecten voor, met bijbehorend plan. Vanaf de bronnen van de Zenne tot aan haar monding zal deze rivier geen geheimen meer voor u hebben!
'De Zenne is geen stroom, maar slechts een bescheiden rivier die het centrum van BelgiŽ van Zuid naar Noord doorkruist, van Naast tot Mechelen, waarbij ze Brussel doorkruist. Ze volgt een meanderend parcours van ongeveer 103 km, waarbij ze verschillende steden, landelijke en industriŽle gebieden doorkruist, waarvan de geschiedenis u hier in al zijn bijzonderheden wordt verteld.'

Meer info vindt u hier (enkel beschikbaar in het Frans).De Zennekrant is een uitgave van vzw CoŲrdinatie Zenne - Coordination Senne asbl
CoŲrdinatie Zenne werkt samen met personen en verenigingen uit de 3 Gewesten en ijvert voor een geÔntegreerd, interregionaal en duurzaam beheer van de waterlopen en de natte natuur in het Zennebekken. Dit gebeurt door middel van onderzoek, informatieve acties, sensibilisatie en educatie.

Secretariaat (ma.-vr.: 9u - 17u): Akenkaai 2bis - 1000 Brussel Tel: 02 206 12 07 - Fax: 02 203 07 09
E-mail - www.coordinatiezenne.be


Met de steun van: Vlaamse overheid, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest (DGARNE), Provincie Waals-Brabant


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.
U wil de Zennekrant niet meer ontvangen? >>