werkgroep en partner
van Grenzeloze Schelde-
Escaut sans Frontières
vzw/asbl
 
ZENNEKRANT 14 (-> terug naar inhoud)

Voortgang van de projecten om overstromingen te bestrijden in Wallonië:
een voorbeeld...


Zicht op de Zenne en het afleidingskanaal stroomafwaarts van de molen
© Richard Caudron, eigenaar van de molen van Ripain


«In het kader van de strijd tegen de overstromingen, voorzien in het plan PLUIES (Regenplan) van de Waalse regering, en als antwoord op de overstromingen van november 2010 en januari 2011, heeft de Directie van de Onbevaarbare Waterlopen (District Mons) van de SPW (Waalse overheid) ter hoogte van het gehucht Le Ripain in overleg met de bewoners een omleggingsproject van de Zenne bestudeerd en uitgevoerd (begin 2012) om er de overstromingsrisico's te beperken.

De maat van de kunstwerken aan de molen in het gehucht Le Ripain (stuwen + voormalige omleiding) bedraagt ongeveer 10 m² (wat overeenstemt met een debiet van 20 m³/sec), terwijl de doorsnede van de brug aan de rue du Ripain, juist stroomopwaarts de molen, 18 m² bedraagt (wat overeenstemt met een debiet van 35 m³/sec). Doel van de omlegging is de doorgang te verhogen met een bijkomend debiet van ongeveer 10 m³/sec bij hoogwater, zonder wijziging van de sectie van de brug aan de rue du Ripain die de instroom naar Tubize beperkt (het aanvaardbaar debiet in het centrum van Tubize bedraagt 50 m³/sec).
Om de bewoners te beschermen tegen de overstromingen van de Zenne tot aan het peil dat de rivier in november 2010 bereikte ter hoogte van het gehucht Le Ripain, werden deze werken bovendien vervolledigd met de aanleg van beveiligingsmuren ter hoogte van de verschillende privé-eigendommen. In het kader van dezelfde onderneming heeft de gemeente Tubize tegelijkertijd ook het wegennet laten hernieuwen evenals het afwateringsnet door de aanleg van regenwatercollectoren.

De aanleg van de omlegging biedt niet alleen bescherming tegen de overstromingen, maar past ook in het kader van de toepassing van de Europese omzendbrief betreffende de vrije doorgang van de vissen, één van de belangrijkste doelstellingen van de Directie van de Onbevaarbare Waterlopen.
Dankzij de permanente en overvloedige watertoevoer zal de omlegging de stroomopwaartse migratie van de vissen immers mogelijk maken. De hindernis gevormd door het verval van de molen in het gehucht Le Ripain wordt door de omlegging weggewerkt. Om het gebruik van de vispassage te vergemakkelijken werd aan de ingang van de passage (bij de uitgang van de omlegging) een rotseilandje aangelegd zodat het waterdebiet er verhoogt en de doorgang aantrekkelijker wordt. Om het waterpeil te verhogen werden in de omlegging ook her en der lage rotsstenen gelegd.

Deze werken ter beheersing van het waterpeil in de Zenne tijdens periodes van hoogwater maken deel uit van het bestrijdingsplan van de overstromingen dat specifiek uitgewerkt werd voor het Zennebekken en waaronder ook de aanleg valt van een bufferzone van 205 000 m³ tussen Rebecq en Steenkerque, evenals de realisatie van een lateraal overstromingsgebied van 10 000 m³ tussen Quenast en het gehucht Le Ripain in Tubize.»
Bron:
Technische nota van Jean Lecomte, Omkaderingsambtenaar bij de SPW-DGO3-DCENN
in de Newsletter van Contrat de Rivière Senne, mei 2012ZENNEKRANT 14 (-> terug naar inhoud)