Coördinatie Zenne: Zennekrant 13 - juni 2011
CoZ-CoS De Zennekrant wil het Zennebekken op een gewestoverschrijdende en integrale manier benaderen, met oog voor de veelheid aan thema's die hiermee verband houden. Uw voorstellen voor artikels en activiteiten zijn
altijd welkom!
Zennekrant 13 - juni 2011 - special 'wateroverlast'

Editoriaal: speciale editie overstromingen


Midden november 2010 zag een groot aantal Waalse en Vlaamse gezinnen hun woning ten prooi vallen aan grote overstromingen. Tussen Tubize en Anderlecht traden de Zenne en, zeer uitzonderlijk, ook het Kanaal Charleroi-Brussel buiten hun oevers.
In de loop van de voorgaande maanden hebben wij getracht te begrijpen wat precies gebeurde. Deze speciale editie van de Zennekrant geeft een overzicht van de feiten, zoekt naar verklaringen en verbanden, geeft technische uitleg en formuleert ook een reeks hypotheses die in de loop van de volgende weken geverifieerd/nagecheckt zullen moeten worden.

In het najaar zullen wij dieper ingaan op dit thema tijdens een studiedag. U wordt hierover zeker nog verder geïnformeerd. Indien u wenst mee te werken aan de voorbereiding van deze activiteit, zijn uw bijdragen meer dan welkom!

Veel leesplezier!

DOSSIER OVERSTROMINGEN 2010 - in afwachting van de volgende overstroming …
De overstromingen van november 2010 waren geen fait-divers
Als inleiding wordt hier een algemene benadering van de overstromingen in het Zennebekken in november 2010 gegeven, met vooral aandacht voor de meest opmerkelijke aspecten. Een aantal belangrijke rapporten over deze overstromingen is nu klaar, dus het maatschappelijk debat, met cijfers en gegevens in de hand, kan nu echt starten. Lees meer >>
Chronologie van een niet-alledaagse overstroming in woord en beeld
De overstromingen van de Zenne en het Zennekanaal van november 2010 kunnen beschreven en geïllustreerd worden aan de hand van vele foto’s. Hier vindt u concrete waarnemingen en feiten in een fotoreportage en een chronologisch verslag. Lees meer >>
Hoe functioneert de waterafvoer langs Zenne en Zennekanaal?
Aan de hand van het schematische overzicht van de kunstwerken op de Zenne en het Zennekanaal (opgesteld door het Waterbouwkundig Labo*), aangevuld met overzichtsbeelden, wordt kort ingezoomd op de waterafvoerinfrastructuur van Zenne en het Zennekanaal. Lees meer >>
De overstromingen: algemene oorzaken en mogelijke oplossingen op een rijtje
Coördinatie Zenne analyseerde de gebeurtenissen van november 2010 tot in detail op basis van beschikbare achtergronddocumenten die een referentiekader vormen voor een lange termijnaanpak van (integraal) waterbeheer. Aan de hand hiervan worden werkhypotheses, ideeën en voorstellen voorgelegd om zo tot doeltreffende maatregelen op korte en middellange termijn te komen. Lees meer >>

De overstromingen van 13 en 14 november 2010 door Contrat de Rivière Senne
De zware overstromingen van 13 en 14 november 2010 hebben de gemeenten in het Waalse gedeelte van het Zennebekken aangezet tot gezamenlijk overleg. Contrat de Rivière Senne, in 2003 opgericht in het kader van de strijd tegen overstromingen, nam samen met Dimitri Legasse, burgemeester van de gemeente Rebecq, het initiatief om samen met alle betrokken partijen rond de tafel te zitten. Op 3 december 2010 werd er dus in het gemeentehuis van Rebecq een overstromingsplatform georganiseerd. Lees meer >>

ACTIVITEITEN in het Zennebekken:
 • juni-september: de Zennevallei zoals u ze nog nooit zag: Zenneuitstappen en Zennecafés >>
   o 22/07: op zoek naar de Zennebronnen (fiets-boot combinatie)
   o 18/09: Autoloze zondag:
    - om 11u: de Zenne en het kanaal in Anderlecht
    - om 14u: de Zenne en het kanaal in het hart van Brussel
 • mei-juni: Openbare infovergaderingen over het 'Voorstel Beheerplan Water',
  georganiseerd door de Brusselse gemeenten >>
   o 27/06 om 19.30u: Anderlecht, Molenbeek
 • 10/07: Big Jump: we springen massaal het water in voor zuivere rivieren, vol met leven >>
 • van 4 tot 27 oktober: milieueducatieve boottochten in Brussel >>
 • september - oktober 2011: Dinsdag van de Zenne: De overstromingen van november 2010: wat is er precies gebeurd, kunnen zulke overstromingen voorkomen worden? >>


De Zennekrant is een uitgave van vzw Coördinatie Zenne - Coordination Senne asbl
Coördinatie Zenne werkt samen met personen en verenigingen uit de 3 Gewesten en ijvert voor een geïntegreerd, interregionaal en duurzaam beheer van de waterlopen en de natte natuur in het Zennebekken. Dit gebeurt door middel van informatieve acties, educatie en sensibilisatie.

Secretariaat (ma.-vr.: 9.00u - 17.00u): Akenkaai 2bis - 1000 Brussel Tel: 02 206 12 07 - Fax: 02 203 07 09 - E-mail - www.coordinatiezenne.be


Met de steun van: Vlaamse overheid, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest (DGARNE), Provincie Waals-Brabant


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.
U wil de Zennekrant niet meer ontvangen? >>