Coördinatie Zenne: Zennekrant 12 - juni 2011
 
Zennekrant 12 - juni 2011
CoZ-CoS
De Zennekrant wil het Zennebekken op een gewestoverschrijdende en integrale manier benaderen, met oog voor de veelheid aan thema's die hiermee verband houden. Uw voorstellen voor artikels en activiteiten zijn altijd welkom!

Editoriaal: het Europese Hof van Justitie daagt BelgiŰ voor het gerecht voor het niet voorleggen van zijn stroomgebiedbeheerplannenů Maar hier komt momenteel verandering in!

In deze speciale editie van de Zennekrant kan u lezen dat het Waterbeheerplan van Brussel nog tot 28 augustus voorligt in openbaar onderzoek, wat gepaard gaat met een procedure van participatief beheer. Ook komt u te weten dat Waalse organisaties het onderwerp op de voet volgen en dat Vlaanderen reeds een kleine voorsprong nam.

Veel leesplezier en wij hopen u terug te zien tijdens onze volgende activiteiten!


European Commission Environment
Commissie daagt vier lidstaten die nog geen stroomgebied-
beheerplannen hebben ingediend voor het Hof

De Europese Commissie daagt vier landen, waaronder BelgiŰ, voor de rechtbank omdat zij de EU-waterwetgeving niet correct toepassen en nog geen stroomgebiedbeheerplannen hebben ingediend. Deze plannen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat alle Europese wateren tegen 2015 in een goede toestand verkeren en moesten uiterlijk op 22 december 2009 zijn ingediend. Lees meer >>
Maar zoals u kan lezen in de andere artikels over dit onderwerp, begint hier voor BelgiŰ momenteel verandering in te komen.

Het Waterbeheerplan van Brussel in openbaar onderzoek

Op dinsdagavond 5 april vond de tiende editie van de 'Dinsdagen van de Zenne' plaats met als thema 'het Waterbeheerplan van Brussel ligt voor in openbaar onderzoek'. Tijdens deze infoavond konden ge´nteresseerden meer te weten komen over dit waterbeheerplan. Lees meer >>

De stroomgebiedbeheerplannen van het Waals Gewest laten op zich wachten

'De Commissie daagt vier lidstaten voor het Hof van Justitie wegens niet voorleggen van hun stroomgebiedbeheerplannen.' BelgiŰ, en meer bepaald het Waals Gewest, behoren tot de achterblijvers in Europa. Hoe komt dit? Waarom werd zo lang gewacht? Enkele bedenkingen door Marie Cors, politiek directrice van 'Inter-Environnement Wallonie'. Lees meer >>

Brussel maakt borst nat in 2011

Het Brussels Gewest denkt aan water. Met een Waterbeheerplan. Tot eind augustus mag de Brusselaar zijn zeg doen over een dik pak maatregelen over alle aspecten van het doorschijnende nat: water in beken, kraantjes, bodem en de haven. In een interview met Bral ziet Co÷rdinatie Zenne een primeur. Lees meer >>

Het water en de stad verzoenen

Tijdens de winter van 2009-2010 wordt de rioolwaterzuiveringsinstallatie Brussel Noord stilgelegd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Aquiris, een afdeling van Veolia dat de RWZI beheert, komen frontaal in botsing met elkaar. Tijdens deze crisis neemt het Platform Eau Water Zone een standpunt in. Dit standpunt wordt in dit artikel toegelicht. De tekst werd later de zogenaamde 'strategische en politieke' hypothese van de Staten generaal van het water in Brussel. Lees meer >>

Van Maalbeek in alle Staten tot Staten Generaal van het Water in Brussel

Van Maalbeek in alle Staten tot Staten Generaal van het Water in Brussel', een pompeuze titel voor een project dat zijn ambities niet verbergt. De Staten Generaal van het Water in Brussel zijn een collectief ťuvre, op het kruispunt van stedelijke actie en reflectie over het gemeenschappelijk goed. Het wil een brede basis bieden voor onderzoek, confrontatie met concrete situaties, experimenten ů Lees meer >>

De vallei van de Vogelzangbeek in Anderlecht

Ter gelegenheid van de voorstelling van de nieuwe wandelfolder van de vallei van de Vogelzangbeek organiseerde Co÷rdinatie Zenne in samenwerking met CCN Vogelzangbeek CBN een geleide wandeling doorheen het gebied in het hart van het Brusselse gewest. U vindt hier het volledige relaas van de wandeling, net zoals een link naar de foto's en de wandelfolder. Lees meer >>


Naar de monding van de Zenne, met de fiets en met de boot

Op zaterdag 21 mei 2011 nodigden Co÷rdinatie Zenne en Contrat de RiviŔre Senne ge´nteresseerden uit op een ontdekkingsfietstocht naar de monding van de Zenne. De fietstocht en de terugreis met de boot boden een mooie gelegenheid om het Zennebekken beter te leren kennen op het terrein. Lees meer >>

ACTIVITEITEN in het Zennebekken:
 • juni-september: de Zennevallei zoals u ze nog nooit zag: Zenneuitstappen en ZennecafÚs >>
   o 23/06: het Gravenbos in Humbeek
   o 22/07: op zoek naar de Zennebronnen (fiets-boot combinatie)
   o 18/09: Autoloze zondag:
    - om 11u: de Zenne en het kanaal in Anderlecht >>
    - om 14u: de Zenne en het kanaal in het hart van Brussel >>
 • mei-juni: Openbare infovergaderingen over het 'Voorstel Beheerplan Water',
  georganiseerd door de Brusselse gemeenten >>
   o 09/06 om 19u - 19.30u: Vorst, Sint-Gillis, Ukkel
   o 14/06 om 19u: Brussel
   o 15/06 om 19u: Elsene, Etterbeek, Sint-Gillis
   o 20/06 om 19u: Evere, Schaarbeek, Sint-Joost
   o 27/06 om 19.30u: Anderlecht, Molenbeek
 • 10/07: Big Jump: we springen massaal het water in voor zuivere rivieren, vol met leven >>
 • van 4 tot 27 oktober: milieueducatieve boottochten in Brussel >>


De Zennekrant is een uitgave van vzw Co÷rdinatie Zenne ľ Coordination Senne asbl CoZ-CoS

Co÷rdinatie Zenne werkt samen met personen en verenigingen uit de 3 Gewesten en ijvert voor een ge´ntegreerd, interregionaal en duurzaam beheer van de waterlopen en de natte natuur in het Zennebekken. Dit gebeurt door middel van informatieve acties, educatie en sensibilisatie.

Secretariaat (ma.-vr.: 9.00u - 17.00u): Akenkaai 2bis - 1000 Brussel - Tel: 02 206 12 07 - Fax: 02 203 07 09
E-mail - www.coordinatiezenne.be
Met de steun van:
Vlaamse overheid, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest (DGARNE), Provincie Waals-Brabant


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.
U wil de Zennekrant niet meer ontvangen? >>