werkgroep en partner
van Grenzeloze Schelde-
Escaut sans Frontičres
vzw/asbl
 
ZENNEKRANT 12 (-> terug naar inhoud)

De vallei van de Vogelzangbeek in Anderlecht

In Anderlecht kon de vallei van de Vogelzangbeek nog net ontsnappen aan de oprukkende verstedelijking. Het is een groene parel, verscholen in het hart van het Brusselse gewest. De vallei wordt omsloten door de Bergensesteenweg, het Easmusziekenhuis en het Kerkhof van de Vogelzang. De Vogelzangbeek zelf doorkruist dit gebied in zuidoostelijke richting tot ze net voorbij de Bergensesteenweg uitmondt in de Zuunbeek, die op haar beurt haar weg verderzet naar de Zenne.

Al dit verscholen groen in een voor de rest erg verstedelijkt gebied werd op donderdag 28 april 2011 door een 30-tal natuurliefhebbers verkend ter gelegenheid van de voorstelling van de nieuwe wandeling in de Vogelzangbeek. De bijbehorende wandelgids, opgesteld door Coördinatie Zenne, werd voorgesteld door Fabienne Miroir, schepen van cultuur en toerisme van de gemeente Anderlecht. Zij benadrukte ook het belang van het groene en blauwe netwerk voor het toerisme in de gemeente. Nadien werden de geďnteresseerden door de gidsen Sabyne, Guillaume en Peter van CCN Vogelzang CBN op sleeptouw genomen voor een boeiende wandeling doorheen het gebied. Hier en daar werden zij bijgestaan door Pierre Molter en Renaud Bocquet, beiden van Leefmilieu Brussel. Zij gaven meer informatie over de 'groene wandeling' en de constructie van de nieuwe collector in het gebied. Na de boeiende en wondermooie wandeling doorheen het groen werd deze namiddag afgesloten met een drankje in het Café le Millepertuis in Anderlecht, voor de gelegenheid omgedoopt tot het 'Zennecafé van de dag'.

Sinds 1995 ijvert de CCN Vogelzangbeek CBN voor een beter beleid en meer aandacht voor vallei van de Vogelzangbeek, die maar met de grootste moeite weerstand kan bieden aan de druk op zijn grenzen van buitenaf. De resultaten van jarenlang actievoeren bleven niet uit: sinds enkele jaren wordt 25 ha van de vallei erkend als beschermd gebied, waarvan 13ha als natuurreservaat.

Recent is in het gebied een dubbele collector aangelegd door Aquafin (verantwoordelijk voor het collecteren en zuiveren van huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen), in samenwerking met de BMWB (Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer): het Vlaamse en Brusselse afvalwater stroomt nu niet langer in de Vogelzangbeek zelf, maar wordt afgeleid naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) van Brussel-Zuid en Sint-Pieters-Leeuw. Dit zal in de nabije toekomst hopelijk leiden naar een verbeterde kwaliteit van het beekwater en op die manier naar een grotere biodiversiteit in het gebied. Dat dit alles nog niet onmiddellijk van een leien dak loopt, wordt bevestigd door de vaststelling dat het overstort tussen de collector en de vogelzangbeek in werking was getreden, ondanks het zeer erg lage debiet van het water op dat moment. Dit wordt vanaf nu nauwkeurig opgevolgd door CCN Vogelzangbeek CBN!

Naast het streven naar een beter beleid van bovenaf, neemt CCN Vogelzangbeek CBN met de hulp van Leefmilieu Brussel (BIM) en van de gemeente Anderlecht ook het beheer van het gebied in handen. Aanplantingen van meidoornhagen en hoogstamboomgaarden gaven enkele jaren terug het startschot van een goed opgevolgd beheersplan. Op dit moment streeft dit plan voornamelijk naar een zo groot mogelijke biotopendiversiteit, zowel door aangepast beheer, de creatie van nieuwe habitatgebieden als bij voorbeeld poelen, als door aanplant van zo veel mogelijk verschillende inheemse boomsoorten. Enkele soorten die doorheen het gebied aanschouwd kunnen worden zijn de Gelderse roos, de mispel, de ratelpopulier, de knotwilg,… Naast een heel gevarieerde flora is ook de fauna zeer divers. Zowel de grasmus, de zeldzamere zwartkop als drie soorten valken - de torenvalk, de boomvalk en de slechtvalk - komen voor in de vallei.

Wilt u dit stukje natuur ontdekken, klik dan hier voor enkele foto's.
Om de wandelgids te raadplegen, klik hier.
De wandelgids ligt voor € 0,50 ter beschikking bij de dienst Toerisme van de gemeente Anderlecht en bij Coördinatie Zenne.

Coördinatie ZenneMeer informatie: www.coordinatiezenne.be


ZENNEKRANT 12 (-> terug naar inhoud)