werkgroep en partner
van Grenzeloze Schelde-
Escaut sans Frontières
vzw/asbl
 
ZENNEKRANT 12 (-> terug naar inhoud)

Van Maalbeek in alle Staten tot Staten Generaal van het Water in Brussel

Een pompeuze titel voor een project dat zijn ambities niet verbergt. De Staten Generaal van het Water in Brussel zijn een collectief œuvre, op het kruispunt van stedelijke actie en reflectie over het gemeenschappelijk goed. Het wil een brede basis bieden voor onderzoek, confrontatie met concrete situaties, experimenten …

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schreef in haar kaderordonnantie over waterbeleid dat het water een gemeenschappelijk patrimonium van de mensheid is. We merken echter dat er spanningen zijn en kunnen vrezen dat deze zullen leiden tot een privatisering van de diensten die met water bezig zijn in ons Gewest, zoals elders in de wereld reeds gaande is. Water wordt dan een handelswaar, net als de meeste andere natuurlijke grondstoffen van onze planeet. De SGWB gaan uit van de hypothese dat water enkel een gemeenschappelijk goed zal blijven als het in de stad terug zichtbaar en levend wordt gemaakt.

Territoriale aanpak

Een gemeenschappelijk goed is enkel gemeenschappelijk als het ook op die manier beheerd wordt. Sleutelconcepten zullen worden uitgewerkt en uitgeprobeerd – de Nieuwe stedelijke rivieren, de pilootwijken, solidariteit tussen valleien, e.d. Allemaal manieren om het water terug zichtbaar en tastbaar te maken. En samen met haar, ook de vergeten geografie van een stad die het water heeft verdrongen, maar waarvan de sporen nog afgelezen kunnen worden.

De Maalbeek opent de weg

De vallei van de Maalbeek was reeds het toneel van een boel initiatieven die in het project Maelbeek Mon Amour werden samengebracht. Er wordt gewerkt rond het spoor van de rivier en haar geschiedenis en er worden ook al Nieuwe stedelijke rivieren getekend. Mensen gaan samenwerken: collectieve tuinen, denkgroepen, creatieve groepen, wijken... Samen maken ze Maalbeek in alle Staten. Elders in Brussel worden mensen aangespoord om binnen verschillende werkgroepen (evenveel als er valleien zijn) samen te komen om concrete acties uit te stippelen: Ukkelbeek, Geleytsbeek, Woluwe, Molenbeek, Vorst, enz.

Thematische aanpak Naast deze territoriale aanpak, zal er ook een thematische aanpak zijn, onder de vorm van reflectieworkshops over meer specifieke vragen: nieuwe beroepen rond water, de niet behandelde chemische bestanddelen, de Noord-Zuid solidariteit omtrent water, de band tussen kunst en sociale vraagstukken, de openbare zwembaden, de regenwatertonnen en het conflict tussen privaat en gedeeld beheer... U kan zelf ook thema's aanreiken. Een dialoog komt op gang tussen burgers en experts.

Bijdrage aan het beleid van de overheden

De SGWB lopen parallel met het openbaar onderzoek over het Gewestelijk Plan voor Waterbeheer en willen proberen te wegen op de evolutie van het overheidsbeleid, onder andere door "aanbevelingsschriftjes" te schrijven die zullen worden overgemaakt aan Leefmilieu Brussel. Ook u kan hieraan meewerken!

De stuurgroep van de SGWB (Staten Generaal van het Water in Brussel) en
van MAS (Maalbeek in Alle Staten)
Om meer te weten: www.egeb-sgwb.be


ZENNEKRANT 12 (-> terug naar inhoud)