Coördinatie Zenne: Zennekrant 11 - april 2011
BRUSSEL: Het waterbeheerplan van Brussel ligt voor in openbaar onderzoek:
geef uw mening!

Het water in de stad, de duurzame toekomst van Brussel ů en van onze planeet!

Water ů een eenvoudig begrip dat ons thuis doet denken aan het eenvoudige gebaar van het opendraaien van een kraan om de dorst te lessen, een douche te nemen, te koken, de tuin te sproeien. Maar water is ook en vooral een essentieel bestanddeel van ons milieu dat onontbeerlijk is voor elke vorm van menselijk, plantaardig en dierlijk leven.

Nochtans wordt het water ernstig bedreigd. De rechtstreekse impact van de menselijke activiteiten op de cyclus van het water be´nvloedt sterk ons leefmilieu. Talrijke waterlopen, meren en grondwaterlagen worden verontreinigd door lozingen, emissies en het verlies van diverse substanties. Dat brengt niet alleen de kwaliteit van het water dat we verbruiken in gevaar, maar ook het kostbare evenwicht van de biodiversiteit in de onmiddellijke omgeving.

Het is dus van kapitaal belang om te handelen! Daarom stelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Waterbeheersplan op. Daarmee verbindt het Gewest zich ertoe diverse maatregelen te nemen om de grote uitdagingen van het waterbeheer in Brussel aan te gaan, zonder daarbij aan comfort of doeltreffendheid te moeten inboeten: kwaliteit van het drinkwater, riolering, afvalwaterzuivering, bescherming van de waterlopen en andere vochtige milieus, enz.

Geef uw mening!

Vˇˇr de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van Maatregelenprogramma van het Waterbeheersplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanneemt, wordt dat plan aan de bewoners van het Gewest voorgelegd in een openbaar onderzoek dat loopt van 28 februari 2011 tot 28 augustus 2011.

Meer info

Co÷rdinatie Zenne organiseert i.s.m. Grenzeloze Schelde een infoavond over dit onderwerp op dinsdag 5 april 2011, met minister Evelyne Huytebroeck en o.a. Leefmilieu Brussel. U kan de uitnodiging raadplegen via
deze link. In de volgende Zennekrant zal u een verslag van deze activiteit kunnen lezen.

De volgende documenten zijn te downloaden op www.leefmilieubrussel.be/waterplan
  • het ontwerp van Maatregelenprogramma van het Waterbeheersplan (dat het onderwerp is van het openbaar onderzoek)
  • het milieueffectenrapport dat bij het ontwerp van Maatregelenprogramma hoort
  • een brochure waarin het ontwerp van programma samengevat staat
U kunt de documenten ook raadplegen bij uw gemeentebestuur en/of elke dinsdag en donderdag tussen 10 en 12 uur bij Leefmilieu Brussel - Infodienst - 1ste verdieping - lokaal 107 - Gulledelle 100 - 1200 Brussel.

Een namiddag per week zullen er ook gezamenlijke informatievergaderingen plaatsvinden bij Leefmilieu Brussel, enkel op afspraak (bel daarvoor naar het nummer 02 775 75 75).

Elke mening telt want we zijn met meer dan een miljoen Brusselaars!

Terug naar de inhoud >>