Coördinatie Zenne: Zennekrant 10 - juli 2010
ZENNEBEKKEN:
De Zennevallei zoals u die nog niet kende

Als typisch Belgische rivier ontspringt de Zenne in Wallonië (in Naast), doorkruist ze Vlaanderen en Brussel vooraleer uit te monden in de Dijle en via De Rupel en Zeeschelde naar de Noordzee te stromen.

De Zenne stroomt door zowel feeërieke landschappen, zoals in Rebecq of Lembeek, als verstedelijkte gebieden, zoals in Anderlecht. En op sommige plaatsen hebben we er het raden naar waar ze precies stroomt, zoals in Brussel.

Coördinatie Zenne heeft getracht deze pareltjes door iedere geïnteresseerde te laten ontdekken en deze rivier en haar vallei in ere te herstellen.

Van oktober 2009 tot juni 2010 bood Coördinatie Zenne wandelingen langsheen de Zenne aan individuele deelnemers aan. Het startschot werd gegeven bij haar uitmonding aan het Zennegat.

Een eenvoudige formule: elke derde dinsdag van de maand greep een begeleide wandeling plaats op telkens een andere lokatie in het Zennebekken. Daaraan werden toegevoegd een gids, een gastspreker en enthousiaste deelnemers, en het recept werd gesmaakt!

Tijdens de wandeling vertelde een gids over de geschiedenis en de actualiteit van de waterloop, over de natuur, de fauna en flora, de functies…Een speciale gast met kennis van zaken gaf uitleg over de actuele problemen en uitdagingen in verband met de Zenne en in het bijzonder met de plaats waar gewandeld werd. Elke wandeling werd afgesloten met een drink, een aangenaam moment voor een interessante babbel ….
Het ‘Zennecafe’ bracht interessante uitwisselingen en ontmoetingen tot stand.

Hieronder een kort overzicht van alle wandelingen.

Op 20 oktober 2009 profiteerde Coördinatie Zenne van de Dag van de Duurzame Ontwikkeling om de spits van de lange reeks wandelingen af te bijten aan het Zennegat in Mechelen.
Het Zennegat is de benaming voor de samenvloeiing van Zenne, Dijle en Kanaal Leuven-Dijle. Daarna stroomt de Dijle nog +/-1km verder en vervoegt ze de Nete om tenslotte uit te monden in de Rupel.
Deze wandeling van ongeveer 5 km in de nabijheid van het Zennegat is een ontdekkingstocht van een landschappelijk en ecologisch erg interessant valleigebied. Er is o.a. de Oude Dijlearm, een oude meander van de Dijle. Dat gebied wordt in de toekomst in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan een gecontroleerd gereduceerd getijdengebied dat zal evolueren naar een slikken- en schorrengebied met zoet water, een zeldzaam biotooptype.

Gids: Herman Dierickx (Natuurpunt, Coördinatie Zenne)
Gastspreker: Carl Van Den Broeck
(Natuurpunt Mechels Rivierengebied)
Raadpleeg de foto's van de wandeling >>
Raadpleeg de wandelgids >>De tweede wandeling, op 17 november, leidde de deelnemers naar het zuiden van Brussel, Anderlecht aan de open Zenne en het kanaal.
Deze wandeling van ongeveer 3 km toont je de laatste restanten van het mooie (en enige) open stukje Zenne in het Brussels Gewest en het kanaal. Het is een ontdekkingstocht naar het verhaal van de Zenne en het Kanaal van Charleroi: wat zijn de functies, het potentieel en de toekomstperspectieven van deze beide waterlopen?

Gidsen: André Leducq & Martine Van De Vijver
Gastsprekers: Carole Dauphin & François Arnout
(Leefmilieu Brussel)
Raadpleeg de foto's van de wandeling >>
Raadpleeg de wandelgids >>


Op 15 december trotseerden de deelnemers de koude tijdens de wandeling door het hart van Brussel. De wandeling liep langs het huidige kanaal en werd vervolgd langs restanten van de oude haven en de Zenne. Dit alles ontdekt aan de hand van straatnamen, gebouwen, monumenten en andere zichtbare sporen.
Door de overwelving van de Zenne werd het kanaal DE waterloop van Brussel. De gidsen vestigden ook de aandacht op de rol die het kanaal met spelen in de toekomst.

Gidsen: Jean-Marie Bastin & Willy Opdebeeck
Raadpleeg de foto's van de wandeling >>
Raadpleeg de wandelgids >>Op 16 februari 2010 was er een wat bijzondere editie van de ‘Dinsdagen van de Zenne en Zennecafé’, namelijk een begeleid bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Brussel-Noord (RWZI-N). De invulling van het programma werd aangepast in functie van de actualiteit. Als gevolg van de sluiting van de RWZI-N in december 2009, leek het ons aangewezen een stand van zaken te geven over enkele aspecten van de zuivering en de waterkwaliteit in het Zennenbekken.

Aangepast programma:
 • 14.30u: onthaal van de deelnemers
 • 15.00u: introductie over de waterzuivering in Brussel (Coördinatie Zenne)
 • 15.20u: presentatie over de kwaliteit van de Zenne en haar bijrivieren stroomafwaarts van Brussel
  (Vlaamse Milieumaatschappij - Thierry Warmoes)
 • 15.40u: vraag-en-antwoord
 • 16.00u: aanvang van de rondleiding Tijdens het begeleid bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Brussel-Noord (1.100.000 IE) werd op
  een heldere en didactische wijze inzicht gebracht in de werking van de installatie.
 • 17.15u: einde van de rondleiding en vertrek naar het Zennecafé.
Gidsen: Guillaume de Wouters & Willy Opdebeeck
Raadpleeg de presentaties en de foto’s van de activiteit >>


De wandeling op 16 maart liet twee oude afgesneden Zennemeanders, langs en over het Kanaal naar Charleroi en door het kasteelpark van Lembeek ontdekken, nabij Halle.
De Grote Zenne is een oude Zennearm waarbinnen het kasteelpark van Lembeek ligt, een waardevol wandelgebied gezien zijn prachtige ligging, zijn geschiedenis, zijn natuurwaarden en toekomstperspectieven. Vijvers, rietkragen, moeraszones, struwelen en hooilanden zorgen in het natuurgebied van de Grote Zenne voor een grote verscheidenheid aan fauna en flora. Het centrale thema tijdens de wandeling was het natuurherstel in Lembeek en de Grote Zenne: de nieuwe kansen voor een waardevol moerasgebied en een oude Zennearm.
Gidsen: André Leducq & Martine Van De Vijver
Gastspreker: Stefan Bonhomme (Milieuambtenaar van de stad Halle)
Raadpleeg de foto's van de wandeling >>
Raadpleeg de wandelgids >>


Op 20 april nam de wandeling van de Dinsdagen van de Zenne & Zennecafé de deelnemers mee op ontdekking van het natuurgebied de Dorent, tussen Eppegem (Zemst) en Vilvoorde. Een restant van een oud kleinschalig landschap in de beemden van de Zenne met de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ Zenne als twee indrukwekkende afgesneden meanders. De vraag ‘Hoe de biodiversiteit vrijwaren en verbeteren? Natuurinrichting voor een uitzonderlijk natuurgebied.’ vormde de rode draad tijdens de wandeling.

Gids: Herman Dierickx (gids Coördinatie Zenne)
Gastspreker: Catherine De Raedt (Aquafin, Bekkenverantwoordelijke Zenne & Dijle)
Raadpleeg de foto's van de wandeling >>
Raadpleeg de wandelgids >>


18 mei, tijdens de wandeling in Ecaussinnes van zo’n 6 km, stelde een zijrivier van de Senne - de Sennette - in de kijker.
De Sennette of Kleine Zenne heeft haar bron in Henegouwen en mondt 30 km verder in Tubize, Waals-Brabant, uit in de Zenne. Landschappelijk is de vallei van de kronkelende Sennette een pareltje, haar rijke geschiedenis leverde een schitterend patrimonium op. De nieuwe waterzuiveringsinstallaties beloven eindelijk een verbetering van de waterkwaliteit voor de Sennette!

Gids: Dominique Baeyens
Gastspreker: Mathieu Baudelet (Milieuambtenaar van de stad Ecaussinnes)
Raadpleeg de foto's van de wandeling >>
Raadpleeg de wandelgids (FR) >>


De laatste wandeling in deze reeks, op 15 juni, nam de deelnemers op sleeptouw naar de Zenne tussen Quenast en Rebecq. Een verleidelijk stukje Zenne met nog belangrijke natuurwaarden ondanks de activiteiten in en om de porfiergroeves in de buurt. De wandeling volgde vooral landweggetjes en weidepaadjes. Onderwerpen als de geschiedenis van de rivier, de waterzuivering en haar landschappelijke waarde kwamen aan bod.

Gids: René Mahy
Gastspreker: Dominique Baeyens, Riviercontract Zenne Raadpleeg de foto’s van de wandeling >>
Raadpleeg de wandelgids (FR) >>


Nog even de doelstellingen van deze Dinsdagen van de Zenne en Zennecafé herhalen:
 • De interregionale kennismaking bevorderen tussen betrokkenen in de 3 gewesten.
 • Laten horen en zien wat aan de andere zijde van de gewestgrens leeft.
 • Actuele problemen en huidig beleid en beheer van en rond de Zenne in de schijnwerper plaatsen, vanuit het besef dat beleid en beheer van een waterloop een grensoverschrijdende aanpak nodig hebben.
Deze reeks van wandelingen kende een eerste succes en kon rekenen op het enthousiasme van +/- 300 deelnemers.


Terug naar de inhoud >>