Is deze mail onleesbaar, klik dan hier. Pour la version FR, cliquez ici.


Coördinatie Zenne
Wandelingen en ontmoetingen
in de Zennevallei
--- Programma 2013 ---
Grenzeloze Schelde
Reeks interregionale geleide wandelingen en ontmoetingen
in het Zennebekken


Elke maand nodigt Coördinatie Zenne-Coordination Senne, werkgroep en partner van Grenzeloze Schelde, u uit om te voet, per fiets of met de boot één van de waterlopen in de Zennevallei/het Zennebekken te ontdekken. Tijdens de tweetalig begeleide excursie vertellen gids en gastspreker u over de geschiedenis van de waterloop, zijn actuele problemen en uitdagingen.

Het programma van de eerstvolgende activiteit vindt u op onze website.


 • DONDERDAG 20/06 om 16u: de Geleytsbeek in Ukkel
  De Geleytsbeek loopt door waardevolle natuurgebieden. In 2012 werd in het kader van het Blauw Netwerk beleid een nieuw segment van de rivier opengelegd in de Melkriek. Het bron- en regenwater zijn vandaag opnieuw naar de Zenne geleid in plaats van naar de collector, wat het riolennetwerk (dat naar de RWZI Brussel-Zuid afloopt) zal ontlasten.

 • ZATERDAG 20/07 om 13u/14u: per fiets vanaf Halle of Ittre langs het 'Zennekanaal'
  en het oude kanaal van Charleroi

  Sinds de sterke daling van het goederentransport in de jaren '70 is het 'Zennekanaal' een 'trage', groene en aantrekkelijker as geworden. U kan er per fiets de indrukwekkende sluis van Ittre en het Hellend Vlak van Ronquières ontdekken.
  Het oude kanaal is een heerlijke plaats om te vertoeven. De sluizen hebben er plaats gemaakt voor watervallen en dankzij de goede waterkwaliteit krijgen fauna en flora er alle kansen.


 • DONDERDAG 8/08 om 16.30u: fiets- en boottocht tussen Zenne en Zennekanaal
  van Brussel Bad naar Watersite in Vilvoorde

  We verlaten Brussel Bad om het kanaal als vlakke as voor het fietsverkeer uit te testen. In Vilvoorde maken we kennis met het overstort Zenne-kanaal, met de Zenne in openlucht, met een herstelde oude Zennearm en met de stadsvernieuwing gericht naar het water in kader van het project Watersite. Een voorbeeld voor Brussel?
  We keren terug naar Brussel met de Waterbus, het openbaar vervoer via het water. Tijdens de vaart worden we ingewijd in de verschillende functies van het kanaal.


 • DONDERDAG 5/09 om 14u: bezoek aan het drinkwaterproductiecentrum van Tailfer
  We laten de Zennevallei achter ons om op zoek te gaan naar de herkomst van ons drinkwater. Het drinkwaterproductiecentrum in Tailfer verwerkt het ruwe Maaswater tot drinkwater. Het Maaswater doorloopt verschillende fasen (filtratie, behandeling en controle) voordat het in het toevoer- en distributienet wordt gebracht, o.a. via elke keukenkraan van een inwoner in de Zennevallei.

 • ZONDAG 22/09: in het kader van Autoloze Zondag:
  - om 10.30u: de Zenne en het kanaal in het hart van Brussel
  Aan de hand van straatnamen, oude gebouwen, monumenten en andere zichtbare sporen is deze wandeling niet alleen een ontdekkingstocht naar het verhaal van de Zenne, maar ook naar de verhalen van het kanaal en de oude en de nieuwe haven in de stad. Door de overwelving van de Zenne in de loop der eeuwen nam het kanaal de rol van de rivier over en is het nu dé waterloop van Brussel. Wat zijn de huidige functies van het kanaal?
  - om 14u: de Zenne en het kanaal in Anderlecht
  Deze wandeling toont de Zenne, de mythische rivier van Brussel, op één van die zeldzame plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar ze nog in open lucht stroomt. Langs het overstort dat Zenne en kanaal verbindt en waar de Groene Wandeling werd ingericht, vertellen we over de vele linken tussen Zenne en Zennekanaal. We schetsen een stukje geschiedenis en gaan in op de functies, verbindingen en de toekomstperspectieven van beide waterlopen.


 • DINSDAG 8/10 om 16u: de Kerkebeek, een tegendraadse zijrivier van de Zenne
  De Kerkebeek stroomt inderdaad van oost naar west alvorens zich via een collector in de Zenne te werpen. Wandeling door het Walckierspark in Schaarbeek, het Moeraske in Evere, tot aan de bron in Haren, vlakbij de oude watertoren van de stoomtreinen. Een natuurgids leidt u rond in het semi-natuurgebied met de grootste biodiversiteit van het Brussels gewest.

 • DONDERDAG 7/11 om 13.30u: bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Brussel-Noord
  De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Brussel-Noord speelt sinds maart 2008 een belangrijke rol in de kwaliteit van het Zennewater. Het complexe proces voor de zuivering van het afvalwater wordt u bevattelijk en helder voorgesteld tijdens een blik achter de schermen van deze innovatieve RWZI.

 • WOENSDAG 18/12 om 14.30u: bezoek aan het Riolenmuseum van de stad Brussel
  We gaan... ondergronds! Een ongewone wandeling langs de overwelfde Zenne en in de stadsriolen geeft u een reëel beeld, op ware grootte, van de 350 km riolen die het netwerk van de stad Brussel rijk is. U dringt een vijftigtal meter door in één van de kokers van de Zenne en brengt een bezoek aan een collector. Een rondleiding in de verschillende zalen van het museum laat u de geschiedenis van Brussel aan het water ontdekken. U komt er ook meer te weten over de strijd tegen de overstromingen.


Deelnameprijs: tussen € 0 en € 8, naargelang de activiteit. Meer info op www.coordinatiezenne.be.

Inschrijven: met het inschrijvingsformulier. Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt!
Enkele dagen voorafgaand aan de activiteit, ontvangt u een bevestiging van uw deelname en de laatste praktische informatie.

Waarom wandelingen en ontmoetingen in de Zennevallei?

 • Om de actuele problemen en huidig beleid en beheer van en rond de waterlopen in het Zennebekken in de 3 gewesten in de schijnwerpers te plaatsen, vanuit het besef dat beleid en beheer van een waterloop een grensoverschrijdende aanpak nodig hebben.
 • Om de interregionale kennismaking te bevorderen tussen betrokkenen in de 3 gewesten: bewoners, wandelaars, fietsers, deskundigen, leden van milieu- en natuurverenigingen, regionale en lokale beheerders van natuur en waterlopen, gemeentelijke en gewestelijke mandatarissen en iedere geïnteresseerde.
 • Om te laten horen en zien wat aan de andere zijde van de gewest- of gemeentegrens leeft.
Aarzel niet deze uitnodiging door te sturen naar vrienden, collega's en andere mogelijk geïnteresseerden!

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen!

David Kuborn - Christian Michel
Tel.: 02 206 1
2 07
e-mail - www.coordinatiezenne.be
Ophélie Goemaere
Tel.: 02 206 12 09
e-mail - www.grenzelozeschelde.orgDeze wandelingen en ontmoetingen in de Zennevallei zijn een organisatie
van Coördinatie Zenne i.s.m. Grenzeloze Schelde


logosIndien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier