Is deze mail onleesbaar, klik dan hier. Pour la version FR, cliquez ici.
Coördinatie Zenne Zenneuitstappen & Zennecafés Grenzeloze Schelde

Reeks geleide wandelingen en ontmoetingen rond de Zenne


Vanaf dinsdag 15 februari 2011 zal elke maand een wandeling, een bezoek of een fietstocht georganiseerd worden naar één van de waterlopen in het Zennebekken, telkens op een andere plaats in één van de drie gewesten van ons land.
Hiermee wordt de wandelreeks die in het najaar van 2009 startte en op grote belangstelling kon rekenen, uitgebreid en verdergezet.

Tijdens de activiteit vertelt een gids over de geschiedenis en de actualiteit van de waterloop, over de natuur, de functies... Een gastspreker geeft bijkomende uitleg over de actuele problemen en uitdagingen in verband met de betrokken waterloop.
Waterbeheersing, waterkwaliteit, waterzuivering, landschappelijke betekenis en de rol die de waterloop kan spelen, mobiliteit en recreatie behoren zeker tot de mogelijke thema's.

Zennecafé: elke activiteit wordt afgesloten met een drink, een aangenaam moment voor een interessante babbel...
 • 15/02: Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Brussel-Noord >>
 • 22/03: de Zenne in Tubize >>
 • 28/04: de Vogelzangbeek in Anderlecht >>
 • 21/05 om 9.30u: van Brussel naar de monding van de Zenne in de Dijle aan het Zennegat in Mechelen
  (fiets-boot combinatie) >>
 • 23/06 om 15u: het Gravenbos te Humbeek, een moerasrijk oud kasteeldomein in de Zennevallei >>
 • 22/07 om 9.30u: op zoek naar de Zennebronnen (fiets-boot combinatie, 26 km fietsen) >>
 • 18/09 (op autoloze zondag):
  - om 11u: de Zenne en het kanaal in Anderlecht >>
  - om 14u: de Zenne en het kanaal in het hart van Brussel >>
Het volledig programma vindt u terug op www.coordinatiezenne.be.

De Zenne, van bron tot monding

De Zenne is een gewestoverschrijdende rivier: ze ontspringt in Wallonië, passeert Brussel om in de buurt van Mechelen in de Dijle uit te monden. Maar de ooit zo aantrekkelijke rivier had tot voor kort een slechte reputatie. Eeuwenlang is de Zenne 'misbruikt' voor de afvoer van afvalwater. Naast de overwelvingen (o.a. in Brussel) om de 'stinkende' rivier weg te steken, werden allerhande baggerwerken, oeververstevigingen, indijkingen en overwelvingen in de loop der tijden uitgevoerd om de overtollige neerslag zo snel mogelijk af te voeren en de oevergebieden te behoeden voor overstromingen.

Gelukkig worden de Zenne en de waterlopen in de Zennevallei stilaan in ere hersteld! De nieuwe of vernieuwde installaties voor afvalwaterzuivering zijn een essentiële stap in de goede richting, maar er is meer nodig. De rivier moet ook de kans krijgen om opnieuw natuurlijker te worden door ingrijpende veranderingen tot een minimum te beperken en haar nog overgebleven meanders en natuurlijke milieus te herstellen. Pas dan zullen omwonenden en bezoekers weer volop kunnen genieten van 'hun' rivier, in al haar facetten... van bron tot monding.

Praktisch

Deelnemen kost € 3 per persoon per wandeling/bezoek (behalve voor de fiets-boot combinaties).
De consumpties tijdens het Zennecafé zijn op kosten van de gebruiker.

Inschrijven

Schrijf in op voorhand, want er is maar een beperkt aantal plaatsen. Inschrijven doe je met het inschrijvingsformulier. Je ontvangt daarna per mail een bevestiging van je reservatie met een vraag tot betaling. Pas na storting van het deelnamegeld is de inschrijving definitief.

Waarom Zenneuitstappen en Zennecafés?
 • De interregionale kennismaking bevorderen tussen betrokkenen in de 3 gewesten: bewoners, wandelaars, fietsers, deskundigen, leden van milieu- en natuurverenigingen, regionale en lokale beheerders van natuur en waterlopen, gemeentelijke en gewestelijke mandatarissen en iedere geïnteresseerde.
 • Laten horen en zien wat aan de andere zijde van de gewest- of gemeentegrens leeft.
 • Actuele problemen en huidig beleid en beheer van en rond de waterlopen in het Zennebekken in de 3 gewesten in de schijnwerper plaatsen, vanuit het besef dat beleid en beheer van een waterloop een grensoverschrijdende aanpak nodig hebben.
Aarzel niet deze uitnodiging door te sturen naar vrienden, collega's en andere mogelijk geïnteresseerden!
Hopelijk mogen we je binnenkort ontmoeten in de buurt van de Zenne!
Namens Coördinatie Zenne - Coordination Senne

Karin Huffer - David Kuborn

Tel.: 02 206 12 07
e-mail - www.coordinatiezenne.be
Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières,

Dolores Baita - Christine Braet
Tel.: 02 201 08 08
e-mail - www.grenzelozeschelde.org


Deze wandelingen en ontmoetingen zijn een organisatie
van Coördinatie Zenne i.s.m. Grenzeloze Schelde

logos
Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.