Is deze mail onleesbaar, klik dan hier. Pour la version FR, cliquez ici.
Coördinatie Zenne Zenneuitstappen & Zennecafés
2011-2012
Grenzeloze Schelde

Reeks geleide wandelingen en ontmoetingen rond de Zenne


Elke maand organiseert Coördinatie Zenne een begeleide wandeling, bezoek, boottocht of fietstocht naar één van de waterlopen in het Zennebekken.
Tijdens de activiteit vertelt een gids over de geschiedenis en de actualiteit van de waterloop, over de natuur, de functies,... Een gastspreker geeft bijkomende uitleg over de actuele problemen en uitdagingen in verband met de betrokken waterloop.
Waterbeheersing, waterkwaliteit, waterzuivering, landschappelijke betekenis en de rol die de waterloop kan spelen, mobiliteit en recreatie behoren zeker tot de mogelijke thema's.

Zennecafé: waar mogelijk wordt de activiteit afgesloten met een drink in een lokaal café, een aangenaam moment voor een interessante babbel...

Najaar 2011:


 • 18/09 (op autoloze zondag / gratis):
  • om 11u: de Zenne en het kanaal in Anderlecht
   Deze wandeling van ongeveer 3 km toont je het 'Zennekanaal' en de Zenne, de mythische rivier van Brussel op één van die zeldzame plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar zij nog in open lucht stroomt. Het is een ontdekkingstocht naar het verhaal van de Zenne en het Kanaal Charleroi-Brussel: wat zijn de functies, het potentieel en de toekomstperspectieven van deze beide waterlopen?
  • om 14u: de Zenne en het kanaal in het hart van Brussel
   Deze wandeling van ongeveer 6 km laat je aan de hand van straatnamen, oude gebouwen, monumenten en andere zichtbare sporen niet alleen het verhaal van de Zenne ontdekken, maar ook dat van het kanaal en de oude en de nieuwe haven in de stad. Door de overwelving van de Zenne in de loop der eeuwen nam het kanaal de rol van de rivier over en is nu dé waterloop van Brussel.

 • 19/10/11 om 14u: Milieueducatieve boottocht 'Brussel langs het water ontdekken'
  Van 4 tot 27 oktober 2011 organiseert Coördinatie Zenne haar jaarlijkse milieueducatieve boottochten op het 'Zennekanaal'. Op deze woensdagnamiddag wordt de tocht opengesteld voor het brede publiek. Een originele manier om kennis te maken met de waterlopen en het thema water in Brussel.

 • 22/11/11 om 14u: De Zenne en het Kanaal in Lembeek
  Deze wandeling langs de sluis en het overstort van Lembeek toont enkele van de cruciale kunstwerken (sluizen, overstorten,...) die instaan voor de waterbeheersing op de Zenne en het kanaal. Het wordt een ontdekkingstocht naar de belangrijke rol van Zenne en kanaal in het kader van het voorkomen van overstromingen, vandaag meer dan actueel.
Over het programma van 2012 zal u later meer details ontvangen, maar de thema’s
zijn reeds gekend:
 • januari: een bezoek aan het waterzuiveringsstation van Brussel-Noord om meer te weten
  over de zuivering van ons afvalwater
 • februari: het Zennegat in Mechelen, waar 3 waterlopen samenkomen
 • maart: de Zenne in Tubize in het kader van het thema 'overstromingen'
 • april: interregionale milieuboottocht op het Zennekanaal tussen Halle en Tubize
 • mei: interregionale fietstocht langs de Zennebeemden
 • juni: de verborgen Zenne in Anderlecht
 • juli: interregionale fietstocht in de Woluwevallei
 • augustus: de bronnen van de Zenne
Het volledig programma vind je terug op www.coordinatiezenne.be.

Praktisch

Deelnemen kost € 3 per persoon per wandeling/bezoek (€ 5 voor de milieu-educatieve boottochten).
De consumpties tijdens het Zennecafé zijn op kosten van de gebruiker.

Inschrijven

Schrijf in op voorhand, want er is maar een beperkt aantal plaatsen. Inschrijven doe je met het inschrijvingsformulier. Je ontvangt daarna per mail een bevestiging van je reservatie met een vraag tot betaling. Pas na storting van het deelnamegeld is de inschrijving definitief.

Waarom Zenneuitstappen en Zennecafés?

 • De interregionale kennismaking bevorderen tussen betrokkenen in de 3 gewesten: bewoners, wandelaars, fietsers, deskundigen, leden van milieu- en natuurverenigingen, regionale en lokale beheerders van natuur en waterlopen, gemeentelijke en gewestelijke mandatarissen en iedere geïnteresseerde.
 • Laten horen en zien wat aan de andere zijde van de gewest- of gemeentegrens leeft.
 • Actuele problemen en huidig beleid en beheer van en rond de waterlopen in het Zennebekken in de 3 gewesten in de schijnwerper plaatsen, vanuit het besef dat beleid en beheer van een waterloop een grensoverschrijdende aanpak nodig hebben.
Aarzel niet deze uitnodiging door te sturen naar vrienden, collega's en andere mogelijk geïnteresseerden!

Hopelijk mogen we je binnenkort ontmoeten in het Zennebekken!
David Kuborn - Florence Lerat
Tel.: 02 206 1
2 07
e-mail - www.coordinatiezenne.be
Heleen Haven
Tel.: 02 206 12 09
e-mail - www.grenzelozeschelde.org


Deze wandelingen en ontmoetingen zijn een organisatie
van Coördinatie Zenne i.s.m. Grenzeloze Schelde

logos
Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.