Evaluatieformulier

Kan u enkele minuten tijd vrijmaken voor het invullen van deze vragenlijst?
Uw mening helpt ons om onze organisatie en toekomstige activiteiten te optimaliseren.

Opgelet: dit is een standaard-evaluatieformulier.
Misschien zijn niet alle vragen van toepassing op de activiteit waaraan u deelnam.


(*) = verplichtDatum*:
Gevolgde activiteit*:
Naam:
Instantie of beroep:
E-mail*:1 - Hoe beoordeelt u de activiteit in haar geheel?

Commentaar en suggesties:

2 - Hoe beoordeelt u de presentaties?

a - De voordrachten (inhoud)
Zeer goed Goed Voldoende Zwak Geen mening

b - De elektronische ondersteuning (vorm)
Zeer goed Goed Voldoende Zwak Geen mening

c - De uitwisseling met het publiek (sprekers & moderator)
Zeer goed Goed Voldoende Zwak Geen mening

d - De tweetalige aanpak en vertaling
Zeer goed Goed Voldoende Zwak Geen mening

Commentaar en suggesties:

3 - Hoe beoordeelt u de organisatie van de activiteit?

a - De programma-indeling
Zeer goed Goed Voldoende Zwak Geen mening

b - Het onthaal
Zeer goed Goed Voldoende Zwak Geen mening

c - De infrastructuur / hulpmiddelen (lokaal, akoestiek, beeld, geluidsinstallatie,...)
Zeer goed Goed Voldoende Zwak Geen mening

Commentaar en suggesties:
4 - Hoe beoordeelt u de gevoerde communicatie rond deze activiteit?
Zeer goed Goed Voldoende Zwak Geen meningWat waren uw verwachtingen voor deze activiteit?Is met deze activiteit aan uw verwachtingen tegemoet gekomen?
JA NEEN

Zo nee, waarom niet?
Volgende zaken kunnen in de toekomst beter:
Bijkomende opmerkingen of suggesties:

Bedankt voor uw medewerking!